Kiedy boom na rynku pracy rośnie zatrudnienia poszukują właściwie wszystkie branże. O ile prywatne firmy zachęcają nas atrakcyjnym wynagrodzeniem i szerokim polem rozwoju, o tyle warto zastanowić się co oferuje praca w administracji publicznej? Kiedyś zatrudnienie w urzędzie było swoistą renomą, prestiżem i zapewniało stabilizację zatrudnienia. Czy tak jest nadal? I przede wszystkim jak ubiegać o zatrudnienie w tym miejscu?

Po pierwsze aplikacja do pracy na stanowiska urzędnicze odbywa się w nieco innym systemie niż w przypadku prywatnych firm. Zatrudnienie w urzędzie odbywa się w zdecydowanej mierze na zasadzie konkursu – czyli otwartego naboru, w którym wskazane są niezbędne wymagania dla kandydatów, wymagania pożądane i zakres obowiązków. O ile ogłoszenie rekrutacyjne do korporacji może wyglądać podobnie, o tyle nie musi być aż tak wiążące jak to w urzędzie.

Do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym spełnić musimy wszystkie wymagania. Z reguły dotyczą one wykształcenia, doświadczenia zawodowego, ale także niekaralności. Składamy CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie i przebieg pracy zawodowej, oraz ewentualne inne dokumenty niezbędne w tym konkretnym przypadku zatrudnienia. Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur komisja rekrutacyjna ogłasza kolejny etap, którym może być w zależności od liczby osób test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna.

Na stanowiska, o które ubiega się kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt osób z pewnością wyznaczony zostanie test wiedzy, który zweryfikuje posiadane informacje i umiejętności. Ostatni etap rekrutacji, na który zazwyczaj zapraszane jest kilkoro najlepszych kandydatów to rozmowa kwalifikacyjna. Wówczas możemy zostać zapytani o nasze doświadczenie zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, niekiedy także uszczegółowienie wiedzy z poprzedniego etapu.

Osoba której kandydatura okaże się najlepsza może liczyć na zatrudnienie. Zatrudnienie na stanowisku urzędowe odbywa się z zachowaniem wszelkich procedur, jeżeli więc nie spełnimy choćby jednego z wymogów niezbędnych, możemy spodziewać się, że nasza kandydatura zostanie odrzucona – nawet w przypadku braku innych kandydatów.

Jeżeli zostaniemy zatrudnieni warto pamiętać, że najczęściej rozpoczyna się ono okresem próbnym, na czas trzech miesięcy. Kolejne umowy, o ile nie było inaczej ustalone w ogłoszeniu rekrutacyjnym, co do zasady zawierane są na czas nieokreślony.