Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być znane każdemu pracownikowi, który rozpoczyna pracę w zakładzie. To od jego aktualnej wiedzy zależeć będzie zdrowie i życie swoich kolegów z pracy. Postępowanie w ramach zagrożenia, zachowanie zimnej krwi, znajomości procedur ewakuacyjnych – to najważniejsze elementy BHP. Pracodawcy mogą, a w niektórych przypadkach, muszą przeprowadzać szkolenia wstępne, a w kolejnych latach okresowe z zakresu BHP zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

Na czym polega szkolenie wstępne z zasad BHP?

Obowiązkowe szkolenie wstępne BHP, wymusza na pracodawcach kodeks pracy, a dokładniej art. 2373, w którym możemy znaleźć przepis, że pracownik nie może zostać dopuszczonym do wykonywanej pracy bez wymaganych kwalifikacji lub umiejętności oraz niedostatecznej znajomości przepisów i zasad, które obowiązują w obrębie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy odbywają szkolenia wstępne z BHP, których celem jest instruktaż ogólny i stanowiskowy. Musi ono zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem pracy. Pracownik zostaje zapoznany z zasadami udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, które znajdują się w kodeksie pracy oraz przepisami, które obowiązują na terenie zakładu pracy pracownika.

Takie szkolenia pracodawca przeprowadza samodzielnie lub korzysta z usług zewnętrznego specjalisty ds. BHP. Szkolenia BHP Warszawa dla pracowników realizuje EHS Consulting w formie stacjonarnej lub online. Kilkugodzinne szkolenie wstępne BHP pozwoli zainteresowanym posiąść wiedzę m.in. z zasad ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru. 

Szkolenia okresowe BHP – teoria i praktyka

Aktualizowanie wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy na szkoleniach okresowych teoretycznych i praktycznych, to istotny element, o który należy dbać w relacjach z pracownikami. Poczucie bezpieczeństwa, postępowania w sytuacjach zagrożenia, wpływać może na działanie całej firmy. Świadomy pracownik, który został przeszkolony z zasad BHP, ma pewność, że wie co zrobić, gdy dojdzie do niebezpiecznych sytuacji w miejscu pracy.

Szkolenia BHP okresowe Warszawa z EHS Consulting, do których kodeks pracy również zobowiązuje pracodawcę, powinny być przeprowadzane do 6 lub 12 miesięcy, w zależności od zajmowanego stanowiska. Mogą one zostać przeprowadzone przez internet, a całość szkolenia zakończona egzaminem, który potwierdzi umiejętności i wiedzę uczestników kursu.