Jedną z największych blokad w odniesieniu do nauki języka angielskiego jest zapoznanie się z czasami, których jest o wiele więcej niż języku polskim. Nie taki diabeł straszny jak go malują – sprawdź, co warto wiedzieć na temat czasów przeszłych po angielsku.

Past Simple oraz Past Continuous

Te dwa czasy są bardzo często używane do opisywania przeszłości w języku angielskim. Past Simple służy do określania zdarzeń zakończonych, które odbyły się w przeszłości. Gdy na przykład chcesz poinformować o swoich odwiedzinach u ojca, które miały miejsce wczoraj, możesz powiedzieć „I went to my father’s yesterday”. W ten sposób przekazujesz, że wizyta miała miejsce w przeszłości i już się zakończyła oraz nie posiada wyraźnych powiązań z teraźniejszością.

Natomiast Past Continuous będzie użyteczny wówczas, gdy snujesz opowieść na temat przeszłości i jedno wydarzenia stanowi tło do innego. Past Continuous skupia się na czynności trwającej przez dłuższy czas, którą przerywa moment określony już w czasie Past Simple. Przykładem może być zdanie „I was driving home when my car broke”, czyli opis sytuacji, że w czasie jazdy samochodem do domu zepsuł się samochód. Więcej praktycznych i pomocnych ćwiczeń na szlifowanie czasów przeszłych znajdziesz na stronie https://szybkanauka.pro/past-simple-cwiczenia/. Korzystając z pomocy zamieszczonej w tej witrynie, nie tylko poznasz tajniki czasów przeszłych, ale i nauczysz się stosować je w praktyce.

Obejrzyj również film Past Simple w 15 minut – twierdzenia na https://www.youtube.com/watch?v=8WN_LKh-TwI.

Past Perfect oraz Past Perfect Continuous

Past Perfect oraz Past Perfect Continuous to natomiast czasy, które pozwalają opisywać przeszłość wcześniejszą, zwaną tez zaprzeszłością. Za pomocą Past Perfect można opisać sytuację, która miała miejsce przed czymś, co wydarzyło się w przeszłości. Dobrym przykładem może być zdanie „Kate had left before we arrived to the party”, czyli opis sytuacji, w której podkreślamy, że nim pojawiliśmy się na imprezie, Kate zdążyła już z niej wyjść.

Past Perfect Continuous jest również używany do opisywania zaprzeszłości. Tutaj, jak to w przypadku czasów typu continuous, nacisk kładziony jest na czynność. Używając Past Perfect Continuous można pokazać czynność dziejącą się w zaprzeszłości, która została przerwana przez zdarzenie w przeszłości. Dla przykładu w zdaniu: „Lucy finally found her necklace that she had been looking for ages” opisujemy sytuację, w której Lucy po okresie poszukiwań w zaprzeszłości, znalazła naszyjnik już w przeszłości.

Czasy przeszłe w języku angielskim mogą z pozoru wydawać się skomplikowane, ale w czasie regularnych treningów okazuje się, że wchodzą w krew i bez zastanowienia wiadomo, którego użyć w danej sytuacji.