W bardzo podstawowym i ogólnikowym podejściu do zagadnienia, można stwierdzić, że jeśli ktoś jest w stanie swobodnie porozumieć się w danym języku, załóżmy w języku angielskim, to opanował go wystarczająco dobrze. Niejednokrotnie osoby uczące się języka angielskiego mogłyby przytoczyć sytuacje, w których osoby nie znające tego języka lub znające go pobieżnie proszą ucznia, aby ten powiedział coś po angielsku na dowód tego, że faktycznie się uczy i że coś potrafi. Przyjęło się zatem, że jeśli używamy języka w mowie to faktycznie opanowaliśmy go na dość wysokim poziomie.

Nie jest to jednak do końca prawda, gdyż język pisany z kolei uchodzi za formę wyższą z uwagi na formalny styl oraz fakt, iż stanowi on przemyślaną dłuższą wypowiedź. Z reguły jest tak, że nauka języka angielskiego rozpoczyna się od rozwijania słownictwa oraz umiejętności mówienia, aby każdy uczeń jak najszybciej był w stanie komunikować się w tym języku. Z jednej strony jest to naturalne, gdyż język generalnie służy do komunikowania się, więc poznając nowy język powinniśmy umieć się nim posługiwać, aby osiągać zamierzone cele komunikacyjne. Z drugiej strony jednak to w języku pisanym możemy faktycznie zaprezentować swoje umiejętności i wiedzę jeśli chodzi o wyszukane słownictwo, bardziej zaawansowane i rozbudowane formy gramatyczne, budowanie narracji, a także logiczne czy analityczne myślenie. Z tego względu to umiejętność pisania po angielsku odróżnia osoby, które są w stanie jedynie porozumiewać się w tym języku od tych, dla których język ten nie stanowi bariery niezależnie od tematyki omawianego zagadnienia czy też jego merytorycznej głębi.

Jak ćwiczyć pisanie po angielsku?

Przyjmując wyższość formy pisanej nad mówioną, lub choćby akceptując fakt, że umiejętność pisania w języku angielskim jest również bardzo ważna należałoby zastanowić się nad tym w jaki sposób rozwijać tę konkretną umiejętność językową. W przypadku mówienia najprostszym rozwiązaniem jest zapisanie się do grupy dyskusyjnej na odpowiednim poziomie, aby uczestniczyć w różnego rodzaju debatach na wiele różnych tematów. W ten sposób możemy dość łatwo rozwinąć skrzydła w tej konkretnej sferze. Jednakże w przypadku języka pisanego problem może być nieco bardziej skomplikowany. Oczywiście, aby rozwinąć umiejętność pisania należy dużo pisać. Problem w tym, że grupy, które zamiast dyskusji i debat oferują pisanie prac po angielsku są raczej rzadkością. Jednym z powodów jest to, że pisanie cieszy się mniejszą popularnością, a więc trudniej jest w ogóle zebrać grupę. Kolejnym jest fakt, że grupa, w której uczniowie ćwiczą umiejętność pisania musi być na bardzo zbliżonym poziomie, gdyż inaczej trudno jest dobrać odpowiednia tematykę i formę tekstu pisanego, który byłby oceniany wg tych samych kryteriów. Poza tym, sprawdzanie prac pisemnych jest bardzo czasochłonne co może przekładać się na wyższe koszty takich zajęć, a samo doskonalenie pisania wymaga również aktywnego zaangażowania studenta, który uważnie śledzi wszystkie komentarze sprawdzającego tekst pisemny i stara się wyeliminować różne błędy czy niedociągnięcia we własnej wypowiedzi pisemnej. O ile w toku dyskusji krótki komentarz czy też szybka uwaga podana przez prowadzącego, albo nawet wypowiedzenie danego słowa w poprawnej formie przez nauczyciela może być wystarczająca wskazówka dla ucznia o tyle w przypadku tekstu pisanego każdy błąd wymaga dłuższego komentarza i omówienia.

Mówienie czy pisanie?

Można by długo debatować nad tym czy to mówienie czy pisanie po angielsku lub w jakimkolwiek innym języku obcym jest umiejętnością nadrzędną. Z pewnością mówienie jest pierwszą, która może się przydać w różnego rodzaju sytuacjach. W końcu przebywając za granica choćby na wakacjach jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli zapytać o drogę, o cenę towarów w sklepie czy o choćby porozmawiać z innymi o przysłowiowej pogodzie. W takich sytuacjach możemy nawet nie umieć pisać, aby bez problemu sobie poradzić. Jednakże, jeśli mówimy o kontekstach formalnych, korespondencje w miejscu pracy, załatwianiu spraw urzędowych itd. to właśnie umiejętność pisania może okazać się kluczowa, gdyż wszelkiego rodzaju sprawy załatwiane ustnie mogą być niewiążące, a zatem, nieskuteczne. Najlepiej zatem kiedy uczeń jest w stanie rozwijać obie umiejętności jednocześnie, aby móc w pełni wykorzystać potencjał posługiwania się językiem obcym. Ważne zatem, aby chociaż nie zapomnieć o języku pisanym i zacząć rozwijać tę umiejętność na etapie, w którym już dość dobrze radzimy sobie z językiem w mowie.